Свържи се с нас

Всеки делничен ден.
от 09:00 до 17:30 ч.
Обади ни се: 0878146336
Пиши ни: [email protected]
Следвай ни:
Facebook | Instagram

 

Общи условия

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез използване на интернет страницaтa richgirlplanner.com., преди да извършите покупка на стока.

RichGirlPlanner.com e онлайн магазин за ръчно изработени планери албуми и аксесоари и представлява виртуална платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е Кристабела Криейшънс ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на ръчно изработени планери, албуми и аксесоари свързани с тях. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Указаните цени на отделните артикули са за съответния брой артикули и не включват цена за доставка. RichGirlPlanner.com има право да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него или в приложения снимков материал. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на RichGirlPlanner.com

Ако желаете да направите поръчка в този интернет магазин, следва да приемете и да разбирате условията ни за ползване и доставка. RichGirlPlanner.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на представените продукти.

Страницата (интернет-магазинът) е собственост на Кристабела Криейшънс ЕООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”. „Кристабела Криейшънс” ЕООД ("Kristabella Creations” Ltd) е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 2204571272, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул. Проф. Марин Големинов 17 С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между доставчика - Кристабела Криейшънс ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните. САЙТЪТ предоставя възможност за покупка - бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки. Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА. Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

2. Авторски права

Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на Кристабела Криейшънс ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Кристабела Криейшънс ЕООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и другите действащи закони. Новините и статиите в блога на този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Кристабела Криейшънс ЕООД е непозволено.

3. Стоки

САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него. Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му. Възможно е да съществуват известни разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и действителните (реални) цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя не е умишлено създадена, а е изцяло в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство. По същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на снимката. Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси. Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

4. Конфиденциалност

Кристабела Криейшънс ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Доставчикът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Доставчикът може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Глобал Брандс Дистрибюшън ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

Кристабела Криейшънс ЕООД няма достъп до картови и автентикационни данни. Достъп до тези данни има само обслужващата ни банка.

5. Ограничаване на отговорността

Кристабела Криейшънс ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Кристабела Криейшънс ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. Кристабела Криейшънс ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

6. Условия за сключване на договор - регистрация

За да пазарувате от САЙТА се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти, отстъпки и нови колекции. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница. САЙТЪТ Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура. Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на САЙТА. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни, непълни или неточни данни или в същите не са отразени настъпили последващи промени в указаните за това срокове Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

7. Сключване и изпълнение на договора

С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa richgirlplanner.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „„Съгласен съм с Общите условия”. Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона "Поръчай". На страницата за поръчката попълнете Вашите данни: Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес; Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице); Изберете начин на плащане; След като попълните Вашите данни и изберете начин на плащане, изпратете поръчката и ние ще се свържем с Вас за потвърждение.

С натискане на бутон, указващ изрично „ПОКУПКА”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен. Връщането на съобщение от доставчика, потвърждаващо приетата заявка за покупка има само информативен характер. ВНИМАНИЕ! Ако не е върнато съобщение от доставчика, потвърждаващо извършената покупка, това означава, че поръчката не е стигнала до него и не е приета за изпълнение.В този случай се изисква да се свържете с администраторите на САЙТА, чрез имейл или телефон, посочени в КОНТАКТИ. Поръчки се обработват от екипа на САЙТА в работни дните (от понеделник до петък) от 9:00 ч. до 18:00 ч. Всички поръчки, подадени извън този период се обработват на следващия работен ден. След обработване, проверка и одобрение на направената заявка ще получите ново съобщение, което ще потвърди наличността на Вашата поръчка в и готовността за експедиция. Поръчки заявени и приети до 18:00 ч. се обработват до 18:00 часа на следващия работен ден.

Изпълнението на поръчката (договора) се извършва в рамките на следващите два до седем работни дни след полчуване от потребителя на съобщението за потвърждаване на наличността и готовността за експедиция. Изпълненеито се извърва,както е указано в раздел „ДОСТАВКА” от настоящите общи условия, но не по-късно от 30 дни от неговото сключване.

7. Начин на плащане.

Можеш да заплатиш поръчката си по най-удобния за теб начин:

7.1. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

- Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
- Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
- От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв .
- Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
- При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.
 
7.2. С наложен платеж при получаване.
 
7.3. С банков превод.
 
Бенефициент: Кристабела Криейшънс ЕООД
IBAN: BG50 RZBB 9155 1008 2289 09
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзен Банк
Основание за плащане: Номер на поръчката.

 
 

 

To Top